Energetic Integration® is een geïntegreerde methode van lichaamsgerichte Psychotherapie, ontwikkeld door Jack Painter. Zij bevat de waardevolle elementen uit diverse lichaams- gerichte benaderingen en is tegelijkertijd een samenhangende manier van werken.

In Energetic Integration® wordt gewerkt met de karakterstijlen, zoals voor het eerst door Wilhelm Reich beschreven. Reich keek hierbij naar de spierspanningen of juist de spierverslappingen in het lichaam. Iedere karakterstijl beschrijft een specifieke samenstelling van spierspanningen. De karakterstijlen worden onderling verkend in de body-reading en in specifieke oefeningen. Ver-volgens wordt het gekoppeld aan het theoretisch kader.

Binnen Energetic Integration® wordt met deze karakterstijlen gewerkt vanuit diverse methoden, zoals Reichiaans Ademwerk, Bio-Energetica, Gestalt en Psychodrama en Groepsdynamische Oefeningen. Steeds is er ook tijd om de opgedane ervaringen te delen en te integreren binnen de opleidingsgroep.

Click to read extensive article on Energetic Integration® by Jack Painter

De International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers (ICPIT) wijdt zich aan het begeleiden en ondersteunen van de trainers/opleiders van zulke beoefenaars. Leden van de Council zijn zelf trainers en realizeren zich dat ze bij elkaar te raad moeten gaan en met elkaar dienen te delen, niet enkel om richtlijnen neer te zetten voor de training van beoefenaars die zowel hun persoonlijke kracht als hun professionele vaardigheden gebruiken, maar ook om hun eigen engagement, creativiteit en het plezier in het lesgeven te verbeteren en te onderhouden. Klik voor verder informatie over ICPIT.

Contact:
Dirk Marivoet
Destelbergenstraat 49-51
Gent (Sint-Amandsberg)
Belgie
Tel. & fax: +32(0)92284911
Email: EI@ICPIT.info