ICPIT - De International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers wijdt zich aan het begeleiden en ondersteunen van de trainers/opleiders van zulke beoefenaars die professionele vaardigheden en persoonlijke kracht met integriteit zullen hanteren. De leden van de council zijn zelf Postural en/of Energetic Integration trainers en realizeren zich dat ze elkaar dienen te raadplegen en met elkaar dienen te delen, niet enkel om richtlijnen voor de training van beoefenaars te creëren, maar tevens om hun eigen engagement, creativiteit en het plezier in het lesgeven te onderhouden.

Raadsleden: zie Members and Officers pagina

STRUCTUUR
Council bijeenkomsten. De Council komt jaarlijks bijeen vanaf zijn ontstaan en heeft heden 24 actieve leden, die representatief zijn voor trainingen in 12 landen. Elk jaar komt de council bijeen op een andere locatie -- Saint Tropez (Frankrijk), Amsterdam (Nederland), Straatsburg (Frankrijk), Rimini (Italië), Villersexel (Frankrijk), Klagenfurt (Oostenrijk), Lauingen (Duitsland), Luzern (Zwitzerland), Mallorca (Spanje), Venetië (Italië), Gent (België), Gallese (Italië), Melaque (Mexico), Herrliberg (Zwitserland), La Bresse (Frankrijk), San Donato (Italië) -- en gaat om met verschillende thema’s van de PI, EI, PPI, PEI gemeenschap.

Council Bestuurders.

Voorzitter: Eliane Jung Frankrijk ; Ondervoorzitter: Silke Ziehl Engeland/Duitsland; Secretariaat: Dirk Marivoet België; Uitgever: Bernhard Schlage.

Comités en subcomités:

Bodymind-Psychotherapy comité :

Coördinator: Clauce Vaux France,
Leden van het Comité
, Dirk Marivoet België, Silke Ziehl Engeland/Duitsland, Arnolt Verschuren Nederland, Carmine Piroli Italië, Massimo Soldati Italië, Bernhard Schlage Duitsland, Rosa Maria Sevilla Mexico

Bodymind zelf-ontwikkeling/zelf-ontdekking comité.
Coördinator: Beverley Wilkinson Zuid Afrika

Leden van het comité: Niall O'Siochain Duitsland, Martyne Viens USA, Bruno Valente Italië

Comité voor de ethiek:
Coördinator voor bodymind psychotherapie ethiek: Silke Ziehl Engeland/Duitsland

Coordinators for bodymind self-development ethics: Niall O'Siochain Duitsland

Leden van het comité: Henne Arnolt Verschuren Nederland, Eliane Jung Frankrijk, Silke Ziehl Engeland/Duitsland, Niall O'Siochain Duitsland.

Er zijn andere Postural / Energetic / Psychotherapeutic Postural en Psychotherapeutic Energetic Integration trainers die op dit ogenblik geen lid zijn van ICPIT en hierdoor noch door de Council noch door het Centre for Release and Integration (ICRI) toestemming hebben om trainings in Postural Integration (PI), Energetic Integration (EI), Psychotherapeutic Postural Integration (PPI) of Psychotherapeutic Energetic Integration (PEI) te geven. Sommige mensen die niet langer leden zijn hebben zich teruggetrokken en geven niet langer trainings. Sommigen van hen kunnen mogelijks in de toekomst opnieuw lid worden van de Council. 

HET UITSTIPPELEN VAN PROFESSIONELE RICHTLIJNEN.

Professionele training van beoefenaars. Gedurende de laatste jaren heeft de Council er naar gestreeft om trainingen die holistisch in benadering zijn, uit een minimum van 700 uur te laten bestaan voor Postural/Energetic Integration en 1056 uur voor Postural/Energetic Integration Psychotherapie en dat ze gesuperviseerd werk met training-cliënten bevatten.

Professionele Supervisie van Trainers. De Council heeft ook de vereisten uitgestippeld voor beoefenaars die PI, EI, PPI, PEI trainers willen worden: voortgezette certificatie als Master Beoefenaar, het werken als Helper en Assistent Trainer en demonstratie van organisatorisch vermogen en de capaciteit om te onderwijzen.

HET GEVEN VAN PROFESSIONELE ONDERSTEUNING AAN TRAINERS.

Het Herzien en Uitwisselen van Trainingsmethoden en -theorieën. Als een verscheiden groep van leraars en therapeuten, brengt ICPIT een rijk reservoir van kennis en ervaring samen. De toepassing van nieuwe ideeën of de wijziging van oude methoden is nodig in een benadering die zo krachtig en holistisch is als Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Postural Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration. De leden van de Council delen en evalueren een significante verscheidenheid van leersystemen en methoden.

Therapie en Persoonlijk Delen. De leden van de Council erkennen dat om hun effectiviteit als trainers te onderhouden, het belangrijk is dat ze met hun eigen gevoelens en attitudes werken terwijl ze meervoudige rollen opnemen als individuen, leraars, therapeuten en studenten. De Council bijeenkomsten voorzien tijd voor  individuele problemen die te maken hebben met bijv. thema’s als efficiëntie, vreugde, burnout als trainer of het gebruik en misbruik van persoonlijke macht.

NETWERKEN MET DE GEMEENSCHAP VAN BEOEFENAARS, CLIENTEN & HET GEINTERESSEERDE PUBLIEK.

ICPIT Nieuws & Onderzoeksrapporten. Door onze internet nieuwsbrieven communiceert ICPIT niet enkel zijn projecten en ontwikkelingen, maar nodigt tevens trainers, beoefenaars en cliënten uit om hun successen en problemen in PI, EI, PPI en PEI te delen. Daarnaast ondersteunt het de publicatie van onderzoek in PI, EI, PPI, PEI.

Internationale Lijst van Beoefenaars. We zijn bezig onze lijst van aktieve beoefenaars van de diverse modaliteiten in alle landen aan het updaten.  Als je een beoefenaar in je streek wenst te vinden, kan het ICPIT sekretariaat je doorverwijzen naar een beoefenaar of naar de beroepsvereniging en/of de trainer/s in je land.

Het organiseren van Bodymind Congressen. Om haar doelen van communcicatie, delen en creativiteit verder te ontplooien, organiseert ICPIT congressen waar zowel professionelen alsook eenieder die geïnteresseerd is in bodymind werk uitgenodigd zijn. In 1994 werd "The Disciplined and Loving Touch" gehouden op het kasteel Grammont in Frankrijk. Een ander congres "The world as my Body" werd georganizeerd in Mexico in 2003. Een nieuw congres wordt gepland.

Postral Integration logo Contact:
Dirk Marivoet
Sekretariaat ICPIT
Destelbergenstraat 49-51
B-9040 Gent/St. Amandsberg
België

Tel.: +32(0)92284911
Email: Secretariat@ICPIT.info