Psychotherapeutische Postural Integrationn


De originaliteit van Psychotherapeutische Postural Integration is dat het een gans proces en procedure van aanraking integreert in het psychotherapeutisch proces. Deze methode neemt daardoor een speciale plaats in in het veld van lichaamsgerichte psychotherapie.

In PPI staat de therapeutische aanraking, doorheen de stimulatie van de lagen van fascia, het openen van specifieke dimensies van ervaring en geschiedenis van het lichaam en zijn verschillende delen toe.

Gedurende het verloop van de sessies, komen bodymind connecties aan het licht die herinneringen, lichamelijke spanningen, sensaties en emoties met elkaar verbinden. Zoals in iedere psychotherapie, gaat de cliënt dieper in zijn eigen zelf. Het voornaamste verschil met verbale therapieën is de rol van het lichaam in het proces. De interactie tussen de gesproken woorden, de ervaren sensaties en de gevoelde emoties verdiept zich. De cliënten verwerven daardoor een groter ervaren gevoel van zichzelf, hun innerlijke bronnen en hun innerlijke spanningen. Verborgen wonden en oud lijden voortkomend uit familiale geschiedenis worden bewust uitgedrukt in het lichaam.

In de aanwezigheid van de ondersteunende therapeut, kunnen de cliënten de balast van emotionele lading die hen te neer drukt en die dikwijls als een hoeksteen verschillende spanningsnetwerken in de bodymind met elkaar verbindt. Het resultaat kan een verlichting en verzachting en groter gevoel van levendigheid zijn.

Levendigheid opwekken is een fundamentele kracht van PPI:

  • De cliënt wordt regelmatig aangemoedigd om bewegingen te maken, geluiden, woorden op te laten komen, de adem toe te laten, emoties toe te laten ...
  • De cliënten staan in het centrum van hun psychotherapeutisch proces; het zijn zij die een positie innemen in de realiteit, of deze realiteit nu hopeloosheid, lijden, zelf-verwerping of een gevoel van gemak en aanvaarding is.
  • De methode volgt de cliënt en past zich aan aan iedere cliënt; het is geen vastliggend proces, noch een standaard procedure.

Voor meer details over huidige PPI trainings ga naar:

France:  www.ifcc-psychotherapie.fr