Download pdf version
Download pdf copy

KLACHTEN PROCEDURE

 

De International Council of PsychoCorporal and Bodymind Integration Trainers (ICPIT) erkent dat cliënten (individuele cliënten, groepsleden, studenten, assistenten) of collega's klachten kunnen neerleggen tegen Postural Integrators. En ook dat Postural Integrators (individuele beoefenaars, groepsleiders, leraars of collega's) klachten kunnen neerleggen tegen cliënten.

Deze disputen zouden kunnen verhelderd worden door het consulteren van de Ethische Code (ICPIT Richtlijnen voor Interacties Tussen Postural Integrators, Groepsleiders, Leraars en Hun Cliënten). ICPIT biedt een procedure aan waarmee deze klachten kunnen erkend worden en aanbevelingen gebeuren tegenover de betrokken partijen.

1. Klacht Ontvangen
De betrokken partijen proberen met elkaar te communiceren zonder andere individuen of groepen te betrekken. Als dit niet lukt, en als beiden akkoord gaan, kunnen ze naar de tweede stap gaan.

2. Initiële Bemiddeling
Partijen gaan op zoek naar een derde partij om te bemiddelen. Vrienden, of andere beoefenaars kunnen een neutrale mediator aanbevelen. Als dit mislukt, en enkel dan, als beiden akkoord gaan, ga naar de volgende stap.

3. Klacht gaat naar de Locale Associatie of Trainer
De locale associatie wordt gevraagd (of als er geen associatie is, een locale trainer, die lid is van ICPIT of als er geen trainer is, ga naar de volgende stap), als beide partijen akkoord gaan, om de klacht te herzien en aanbevelingen te doen omtrent de manier van procederen zonder één van beide partijen te betwisten. Als dit mislukt, en enkel dan, als beide partijen akkoord gaan, ga naar de volgende stap.

4. Klacht Gaat naar ICPIT
Als ICPIT een klacht ontvangt van één of beide partijen, beveelt het de voorgaande stappen aan. Als deze stappen uitgeput zijn, enkel dan, en met het akkoord van beide partijen, geeft ICPIT aanbevelingen omtrent de verdere bemiddeling.
ICPIT zelf zal niet bemiddelen of voor een mediator zorgen, maar zal aanbevelingen maken aan beide partijen omtrent de manier van bemiddeling. Zolang als beide partijen het wensen, zal ICPIT raad geven omtrent het creëren, onderhouden en afsluiten van het proces van bemiddeling.

Als er een klacht tegen een beoefenaar is die niet opgelost is door de voorgaande stappen, dan zijn er mogelijkheden:

  1. De Beoefenaar Ontkent:In het geval de beoefenaar de aantijgingen ontkent, is het belangrijk voor de Council om zowel de klachtindiener als de beoefenaar te respecteren. Het is belangrijk voor de Council om te communiceren met de aanklager dat de klacht ernstig is genomen en dat de beoefenaar geïnformeerd werd en de beschuldigingen heeft ontkend. De Council maakt duidelijk aan zowel de aanklager als de beoefenaar dat het zal blijven helpen in elke verdere communicatie tussen beiden.
  2. De Beoefenaar Aanvaardt Verantwoordelijkheid: De beoefenaar wordt uitgenodigd om te verschijnen op een ICPIT bijeenkomst om te delen wat er gebeurt. De aanklager wordt ingelicht, maar niet uitgenodigd. De Council faciliteert een discussie met de beoefenaar in verband met de gepastheid van voortgezet, onderbroken of tijdelijk onderbroken lichaamswerk door de beoefenaar. De Council kan ook individuele sessies aanbevelen met een supervisor of beoefenaar.
  3. De Ontkenning van de Beoefenaar onder Verdachte Omstandigheden: Er kunnen herhaalde onopgeloste klachten of een legale veroordeling zijn tegenover de beoefenaar, zelfs wanneer er een ontkenning is vanwege de beoefenaar. De rol van de Council zou dezelfde zijn als in het geval waar de beoefenaar verantwoordelijkheid aanvaardt, zonder dat de Council veroordelingen maakt omtrent wat gebeurd is of wie verantwoordelijk is. Opnieuw kan de Council supervisiesessies aanbevelen aan de beoefenaar.

5. De Aanklager wordt Geïnformeerd
In 4b en 4c wordt aan de aanklager een brief gestuurd die de activiteiten van de Council uitlegt en de akkoorden met de beoefenaar omtrent zijn of haar toekomstige activiteit.