Download pdf version
Download pdf copy

Aanvraagformulier voor Certificatie als Postural Integration Beoefenaar


Deze aanvraag dient getoond te worden aan en ondertekend te worden door de PI Trainer van de student na het voleindigen van alle vereisten. De kandidaat stuurt daarna de aanvraag, gegevens en bedrag rechtstreeks naar de International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers (ICPIT).

Ik heb aan de volgende vereisten van de International Council of Postural Integration Trainers (ICPIT) voldaan:

[ _ ] Minimum van 700 uren training in drie fasen gespreid over 3 jaar.
[ _ ] Gewerkt met de simultane eenheid van energetische, emotionele, cognitieve en fysieke dimensies van bodymind.
[ _ ] Stage bestaande uit het werk met drie training-cliënten, met inbegrip van supervisie.
[ _ ] Een verslag van tien pagina's afgemaakt van het werken met training-cliënten in Fase III en een kopij van het verslag gepresenteerd aan mijn trainer voor zijn/haar ondertekening hieronder.
[ _ ] Ik voeg een kopij toe van mijn verslag voor ICPIT.
[ _ ] Ik begrijp dat het mijn verantwoordelijkheid is om de nodige licenties te krijgen voor het uitoefenen van PI in mijn land.
[ _ ] Ik heb alle bijkomende vereisten van mijn PI trainer afgemaakt en begrijp dat de vereisten van ICPIT los staan van diegene die mijn Trainer bijkomend kan stellen.
[ _ ] Ik stuur een bedrag van 100€ op de bankrekening van ICPIT of stuur een Internationaal Post Order naar het ICPIT Secretariaat.
[ _ ] Ik begrijp dat mijn diploma wordt uitgereikt door The International Council of Postural Integration Trainers (ICPIT) en zal ondertekend en uitgereikt worden door mijn trainer.

Naam van Kandidaat's Trainer ..........................................................

 

Handtekening van Kandidaat's Trainer .............................................

 

Kandidaat's naam ..........................................................

 

Adres................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................


Telefoon/fax......................................................................


E-mail..............................................................................


Handtekening...................................................................................

Datum......................................................